JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ

Przy tłumaczeniu dokumentacji technicznej wymagana jest oprócz znajomości danego języka odpowiednia wiedza inżynierska oraz znajomość terminologii oraz specyfiki branży, której dany tekst dotyczy, gdyż bardzo często te same zwroty mogą mieć różne znaczenia w różnych dziedzinach przemysłu.

Bez spełnienia tych warunków końcowe tłumaczenie może być niezrozumiałe dla odbiorców, dla których będzie przeznaczone.
 

Jak dowodzi praktyka - tłumaczenia wykonywane przez  inżynierów
z doświadczeniem w danej branży i znajomością języka są bardziej merytoryczne i precyzyjne niż wykonane przez tłumaczy filologów
 
 
 
 

 
 

 
Należy pamiętać, że poprawne merytorycznie i zgodne z treścią oryginału tłumaczenie dokumentacji technicznej decyduje często o właściwym bezpieczeństwie osób i mienia.
 
Niejasne, a co gorsza błędne tłumaczenia, na przykład instrukcji obsługi lub serwisu maszyn lub urządzeń mogą mieć poważne i trudne do oszacowania konsekwencje.
 
 
Oto przykładowe skutki błędów występujących w tłumaczeniach dokumentacji technicznej
 

Przyczyna

Wynik

Skutki

Niejasno przetłumaczone instrukcje montażowe

 

Niejasności w tekście skutkują wykonywaniem przez monterów prac w oparciu o własne doświadczenie a nie zgodnie z wymaganymi instrukcjami, co może prowadzić do wystąpienia błędów montażowych
 
Utrudnienia w trakcie montażu
 
Nieprawidłowa praca urządzenia dająca w efekcie mniejszą wydajność, większą możliwą awaryjność i krótszy okres eksploatacji podzespołów i całego urządzenia.
 
 
Wydłużony czas montażu i możliwe wystąpienie błędów montażowych
Błędnie przetłumaczone instrukcje obsługi
Nieprawidłowa obsługa urządzenia lub maszyny
Możliwe wystąpienie zagrożeń dla operatorów lub powstanie uszkodzeń użytkowanego urządzenia lub maszyny!
 
 
 
 Dobre i wiarygodne tłumaczenia instrukcji technicznych to większa liczba zadowolonych użytkowników oraz mniejsze koszty związane z serwisem gwarancyjnym i reklamacjami.
 
 
 
 
Dokumentacja techniczna coraz częściej stanowi jeden z elementów strategii marketingowej. Przetłumaczony tekst techniczny musi trafiać do użytkownika i budować w nim zaufanie do produktu i marki. Dosłowne tłumaczenie oryginalnego tekstu nie zawsze wpisuje się w taki schemat. Mając to na uwadze agencja CLASS TECH zawsze pomaga swoim Klientom w promocji oferowanych przez nich produktów i usług wykorzystując formy językowe, jako narzędzia tworzenia wartości dodanej.
 

Oto przykłady:

 
Oryginalny tekst
Dokładne tłumaczenie
Proponowane przez CLASS TECH  tłumaczenie kładące nacisk
 na elementy marketingowe
No other product provides more performance than the TRADEMARK® device.
Żaden inny produkt nie zapewnia większej wydajności niż urządzenie TRADEMARK®.
Pod względem wydajności działania urządzenie TRADEMARK® nie ma sobie równych na rynku.
Our machine works so well that many competitors try to copy its innovative design, but no one has been able to duplicate its performance.
Nasze urządzenie pracuje tak dobrze, że wielu konkurentów próbuje kopiować jego innowacyjną konstrukcję, ale nikt nie był w stanie skopiować jego wydajności.
Wielu innych producentów próbuje kopiować innowacyjną konstrukcję naszego urządzenia, ale nikomu nie udało się osiągnąć tej samej wydajności jak oryginał.

 

Stara maksyma głosi: tłumaczenie może być albo wierne albo dobre

 


powered by prot Hosting - Serwery